Cenník stomatologických úkonov

 

Aktuálny cenník stomatologických výkonov.
Platný od 1.1.2024.

Preventívna stomatológia

Kód Názov výkonu Cena výkonu v € Úhrada poisťovne v € Platba pacienta v €
D01 Komplexné vstupné vyšetrenie 72,90 42,90 30
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG
D02 Preventívna stomatologická prehliadka 21,45 21,45 0
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
D02 Preventívna stomatologická prehliadka bez poistenia 20 0 20
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 72,90 42,90 30
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG
D11 Akútne ošetrenie na žiadosť pacienta 47,15 7,15 40
D12 Akútne ošetrenie mimo ordinačnych hodín 80 0 80
D37 Krátky administratívny výkon 10,72 5,72 5
D52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 0 10
D72 RTG snímka extraorálna - OPG 20 0 20
RTG snímka extraorálna - 3D 45 0 45
D71 Skúška vitality zubov (1 zub) 5 0 5
D72 Odborná stomatologická konzultácia 20 0 20
Optragate 15 0 15
PK Koferdam 15 0 15

Chirurgická stomatológia

Kód Názov výkonu Cena výkonu v € Úhrada poisťovne v € Platba pacienta v €
A01 Povrchová slizničná anestézia za 1 zub 5 0 5
A03 Intraligamentózna anestézia 28,58 8,58 20
Ans1 Celková anestézia - prvá hodina 250 0 250
Ans2 Celková anestézia - každá ďalšia začatá hodina 200 0 200
E01x Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 38,58 8,58 30
E11a Extrakcia jednokoreňového zuba 68,58 8,58 60
E11a Extrakcia viackoreňového zuba 111,45 21,45 90
E23 Komplikovaná/ chirurgická extrakcia jedného trvalého zuba 221,45 21,45 200
E14 Sutúra extrakčnej rany 27,15 7,15 20
Jednoduchý chirurgický úkon 30 0 30
Komplikovaný chirurgický úkon 100 0 100
E46 Drén 15 0 15
E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 8 0 8
E64 Výber stehov 10 0 10
Rs Ošetrenie gingivitídy 10 0 10
P23 Gingivektómia 25 0 25

Konzervatívna, estetická stomatológia

Kód Názov výkonu Cena výkonu v € Úhrada poisťovne v € Platba pacienta v €
V01 Kompozitná výplň - malá 74,3 14,30 60
V02 Kompozitná výplň - stredná 101,46 31,46 70
V03 Kompozitná výplň - veľká 118,61 38,61 80
V01d Dostavba 128,61-148,61 38,61 90-110
V03 Frontálny úsek 158,61 38,61 120
V01ba Detská plomba 82,90 42,90 40
V51x Pečatenie zubov 30 0 30
V50x Opätovné nacementovanie korunky 30 0 30
F63 Stiahnutie korunky 38,58 8,58 30
P01 Dlaha zo sklenených vlákien 30 0 30
Rs Fixná dlaha 100 0 100
Dočasné ošetrenie 27,15 7,15 20
V31a Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba 30 0 30
Liečivá vložka 15 0 15
Vnútrokanalikové bielenie 35 0 35
ENDO1
V31 Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 76,44 11,44 65
ENDO2
V41s Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 50 0 50
V42s Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 60 0 60
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba 75 0 75
V43s Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 85 0 85
ENDO3
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne 87,90 42,90 45
V42 Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne 140,80 85,80 55
V43 Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba definitívne 170,80 85,80 85
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne 205,80 85,80 120
REENDO
V41r Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 115 0 115
V42r Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 130 0 130
V43r Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 165 0 165

Stomatologická protetika

Kód Názov výkonu Cena výkonu v € Úhrada poisťovne v € Platba pacienta v €
P70 Kovokeramická korunka 280 0 280
Rs Bezkovová keramická korunka 450 0 450
Rs Zirkónová korunka 450 0 450
Rs Estetická keramická fazeta 450 0 450
Rs Dočasná korunka zhotovená v ambulancii 25 0 25
Rs Dočasná korunka zhotovená technikom 60 0 60
Rs Kovový čap zhotovený technikom 80 0 80
Rs Zirkónový čap zhotovený technikom 110 0 110
Rs Sklenený čap 35 0 35
Rs Titánový čap 40 0 40
Rs Odstánenie starého čapu 40 0 40
Rs Čiastočne snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) 510 0 510
Rs Celková snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) 510 0 510
Rs Flexi protéza (vrátane odtlačkov) 700 0 700
Rs Bugel protéza (skrytá protéza) 700 0 700
Rs Skeletová protéza so zásuvným spojom 700 0 700
Rs Oprava zubnej náhrady 100 0 100
Rs Odtlačky na kovový/ zirkónový čap 30 0 30
Rs Odtlačky (jedno zuboradie) 30 0 30
Rs Digitálne odtlačky (jedno zuboradie) 35 0 35
Rs Wax up a Mock up (návrh 6-tich zubov) 100 0 100
P03 X-TRA FIL / EVERX - POSTERIOR 6 0 6

Dentálna hygiena a bielenie zubov

Kód Názov výkonu Cena výkonu v € Úhrada poisťovne v € Platba pacienta v €
N03 Komplexná dentálna hygiena s pieskovaním Air flow 102,9 42,9 60
N03 Air flow (odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 25 0 25
Perio Flow 10 0 10
Ans Fluoridácia 10 0 10
N13a Liečba citlivých krčkov 15 0 15
N12a Zubný šperk Swarovski krištáľ 50 0 50
N09 Ambulantné bielenie zubov 150 0 150
Bielenie PUREWHITENING 350 0 350

Objednajte sa